248
Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Działania szkoły/nauczycieli podczas występowania kryzysu sytuacyjnego

fot. pixabay

Od kilkunastu tygodni jesteśmy świadkami, jak mieszkańcy w kolejnych krajach na całym świecie podejmują nierówną walkę z wirusem COVID – 19. W wielu z nich zamknięte są placówki oświatowe. Polskie szkoły i przedszkola powinny mieć opracowane i wdrożone procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Taka sytuacja wymaga adekwatnego i świadomego postępowania. W obecnym czasie uczniowie kontaktując się z nauczycielami będą potrzebowali kogoś, kto ich wysłucha oraz przyzna, że sytuacja nie jest […]

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie – IV edycja

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie” specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie od 23 marca do 30 kwietnia 2020 roku.

Szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Termin szkolenia: 1−30 kwietnia 2020 r.

Szkolenie „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego” – IV edycja

fot. Fotolia.com

Zapraszamy na czwartą już edycję szkolenia  e-learningowego „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego”. Celem kursu jest  wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych oraz z placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

Komunikat – sprawozdanie za 2019 rok

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE zwraca się z prośbą do Instruktorów Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna o wypełnienie ankiety online i udzielenie informacji dotyczących prowadzonych przez Państwa szkoleń oraz innych form upowszechniania programu. Link do ankiety: www.sip2019.webankieta.pl Prosimy o nadesłanie odpowiedzi do 4.03.2020 r.

Interwencja prawna w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka z niepełnosprawnością i chorego przewlekle

Publikacja adresowana do pracowników oświaty, sprawujących opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym. Autorka powołuje się na międzynarodowe konwencje oraz ustawodawstwo polskie regulujące problematykę ochrony praw dziecka. Szczególną uwagę zwraca na konieczność zabezpieczenia i egzekwowania praw dziecka niepełnosprawnego oraz przewlekle chorego, doświadczającego przemocy lub w sytuacji jej podejrzenia. Rekomendowana literatura prawna informuje o rodzajach przestępczości na szkodę dziecka, prawnym obowiązku zawiadamiania o przestępstwie, kwestii nieprawidłowego wykonywania […]

Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem o stanie narkomanii w Polsce 2019”. Uwzględniono w nim dane znajdujące się w aktualnych raportach z badań, m.in. „Młodzież 2018” Fundacji Badania Opinii Publicznej CBOS. Raport przystępnie prezentuje dane dotyczące skali zjawiska używania substancji psychoaktywnych w Polsce na przestrzeni kilku lat oraz w zestawieniu z innymi krajami europejskimi. Poruszono w nim również kwestie związane z działaniami podejmowanymi m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w zakresie […]

ASAP-Training Project

W dniach 4-6 lutego 2020 r. przedstawicielka Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji uczestniczyła w szkoleniu dla Master Trenerów, realizowanego w ramach międzynarodowego projektu „ASAP-Training Project„. Celem projektu jest dostarczenie skutecznych narzędzi do realizacji zadań związanych z promocją zdrowia oraz profilaktyką uzależnień.F W treningu wzięli udział eksperci z Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Słowenii, Chorwacji oraz Włoch. Kolejnymi krokami w ramach realizacji ww. projektu będą […]

Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

W dniu 11 lutym 2020r. odbyła się coroczna konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu organizowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), które tworzą Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Na konferencji skierowanej do pracowników szkoły pojawiło się ponad 700 osób, co pokazuje jak ważne jest to zagadnienie. Zgłoszono ponad 4000 inicjatyw z całej Polski dotyczących działań na rzecz […]

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

11 lutego 2020 r. jest Dniem Bezpiecznego Internetu (DBI), obchodzonym z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. – początkowo tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org