248
Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Działania szkoły/nauczycieli podczas występowania kryzysu sytuacyjnego

fot. pixabay

Od kilkunastu tygodni jesteśmy świadkami, jak mieszkańcy w kolejnych krajach na całym świecie podejmują nierówną walkę z wirusem COVID – 19. W wielu z nich zamknięte są placówki oświatowe. Polskie szkoły i przedszkola powinny mieć opracowane i wdrożone procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Taka sytuacja wymaga adekwatnego i świadomego postępowania. W obecnym czasie uczniowie kontaktując się z nauczycielami będą potrzebowali kogoś, kto ich wysłucha oraz przyzna, że sytuacja nie jest łatwa […]

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie – IV edycja

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie” specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie od 23 marca do 30 kwietnia 2020 roku.

Szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Termin szkolenia: 1−30 kwietnia 2020 r.

Szkolenie „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego” – IV edycja

fot. Fotolia.com

Zapraszamy na czwartą już edycję szkolenia  e-learningowego „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego”. Celem kursu jest  wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych oraz z placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

Komunikat – sprawozdanie za 2019 rok

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE zwraca się z prośbą do Instruktorów Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna o wypełnienie ankiety online i udzielenie informacji dotyczących prowadzonych przez Państwa szkoleń oraz innych form upowszechniania programu. Link do ankiety: www.sip2019.webankieta.pl Prosimy o nadesłanie odpowiedzi do 4.03.2020 r.