248
Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Interwencja prawna w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka z niepełnosprawnością i chorego przewlekle

Publikacja adresowana do pracowników oświaty, sprawujących opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym. Autorka powołuje się na międzynarodowe konwencje oraz ustawodawstwo polskie regulujące problematykę ochrony praw dziecka. Szczególną uwagę zwraca na konieczność zabezpieczenia i egzekwowania praw dziecka niepełnosprawnego oraz przewlekle chorego, doświadczającego przemocy lub w sytuacji jej podejrzenia. Rekomendowana literatura prawna informuje o rodzajach przestępczości na szkodę dziecka, prawnym obowiązku zawiadamiania o przestępstwie, kwestii nieprawidłowego wykonywania […]

Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem o stanie narkomanii w Polsce 2019”. Uwzględniono w nim dane znajdujące się w aktualnych raportach z badań, m.in. „Młodzież 2018” Fundacji Badania Opinii Publicznej CBOS. Raport przystępnie prezentuje dane dotyczące skali zjawiska używania substancji psychoaktywnych w Polsce na przestrzeni kilku lat oraz w zestawieniu z innymi krajami europejskimi. Poruszono w nim również kwestie związane z działaniami podejmowanymi m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w zakresie […]

ASAP-Training Project

W dniach 4-6 lutego 2020 r. przedstawicielka Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji uczestniczyła w szkoleniu dla Master Trenerów, realizowanego w ramach międzynarodowego projektu „ASAP-Training Project„. Celem projektu jest dostarczenie skutecznych narzędzi do realizacji zadań związanych z promocją zdrowia oraz profilaktyką uzależnień.F W treningu wzięli udział eksperci z Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Słowenii, Chorwacji oraz Włoch. Kolejnymi krokami w ramach realizacji ww. projektu będą […]

Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

W dniu 11 lutym 2020r. odbyła się coroczna konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu organizowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), które tworzą Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Na konferencji skierowanej do pracowników szkoły pojawiło się ponad 700 osób, co pokazuje jak ważne jest to zagadnienie. Zgłoszono ponad 4000 inicjatyw z całej Polski dotyczących działań na rzecz […]

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

11 lutego 2020 r. jest Dniem Bezpiecznego Internetu (DBI), obchodzonym z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. – początkowo tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org