248
Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” w 2019 r.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godzinnych szkoleniach w 2019 r. uczestniczyło 5 305 osób. Programem objęto ok. 2 432 placówki oświatowe, w których zorganizowano 425 grup szkoleniowych. Wzięło w nich udział 4 441 osób, w tym 3 768 rodziców i 673 nauczycieli. Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 62 grupach brały udział 864 osoby […]

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

Baner akcji: Dzień bezbpiecznego Internetu 2020

Już 11 lutego 2020 r. będziemy obchodzili kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu […]

Dziecko niepełnosprawne oraz chore przewlekle a przemoc w rodzinie. Rozpoznanie

W serii „Profilaktyka” ukazała się publikacja autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej dotycząca rozpoznawania krzywdzenia dzieci niepełnosprawnych i chorych przewlekle. Autorki uważają, że zachodzi istotna potrzeba kształcenia w tej dziedzinie pracowników oświaty, zachęcają więc do podnoszenia kompetencji zarówno pracowników placówek edukacyjnych, jak i instytucji dziennego i stałego pobytu, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności czy rodzaju choroby przewlekłej podopiecznych. Proponowany scenariusz szkolenia nauczycieli, pedagogów i opiekunów ma służyć jako pomoc […]