248
Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników z placówek doskonalenia nauczycieli (nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych z obszaru wychowania i profilaktyki, promocji zdrowia lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej), wskazanych przez kuratora oświaty. W razie ewentualnych pytań dotyczących kryterium wskazania placówki prosimy kontaktować się z kuratorium oświaty.

Szkolenie e-learningowe „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w szkołach”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe dotyczące podstaw teoretycznych konstruowania programów profilaktycznych w szkołach. Szkolenie ma charakter samokształceniowy. Treści szkolenia będą dostępne dla uczestników w terminie od 20 lutego do 12 marca 2017. Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli w zakresie konstrukcji i wyboru skutecznych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, a także zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania programu profilaktycznego i zainicjowanie pracy nad przygotowaniem/udoskonalaniem własnych […]

Wychowanie i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami wykładów z regionalnych konferencji „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”, które zrealizowano w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.  

Materiały z konferencji profilaktycznych „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z regionalnych konferencji pn. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”, które stanowiły zakończenie Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.