217
Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Konferencja „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy”,

Baner konferencji: „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy

10 lipca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy”, w której uczestniczyli przedstawiciele sektora publicznego i pozarządowego z kraju i zagranicy. Zorganizowały ją Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przy współpracy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW – CRSO) w celu:

Seminarium EPALE „Trenerskie inspiracje. Uczymy siebie, by uczyć innych”

Seminarium EPALE „Trenerskie inspiracje. Uczymy siebie, by uczyć innych”, zorganizowane dla osób uczących dorosłych oraz odpowiedzialnych za ich rozwój przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro EPALE pod patronatem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, odbyło się 16 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Celem seminariów EPALE jest promowanie wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie, m.in. poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń sprzyjającej doskonaleniu kompetencji zawodowych. Podczas seminarium […]