217
Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

NAUKA ZAWODU ma już 9 lat!

Sieć wsparcia i współpracy (SW) NAUKA ZAWODU powstała 19 kwietnia 2010 r. w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Skupia obecnie ponad 1756 uczestników z całego kraju, którzy są jednocześnie jej współtwórcami i odbiorcami. Od 1 lipca 2016 r. sieć funkcjonuje w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Konferencja „Normalizacja i ja” podsumowująca ogólnopolski konkurs PKN

Uczniowie nagrodzeni w VII Ogólnopolskiego Konkursie „Normalizacja i ja” oraz dr inż. T. Schweitzer, Prezes PKN

Konferencja „Normalizacja i ja”, zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, w której uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele oraz pracownicy organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny, odbyła się 15 marca 2019 r. w Warszawie.

VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Logo POlskiego komitetu Normalizacyjnego

15 marca 2019 r. odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” pod hasłem „Normy + miasto = Smart City”. Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z całego kraju. Wydarzenie organizują Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Jakie umiejętności na rynku pracy? Relacja z warsztatów OECD

Logo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

5 lutego w Warszawie odbyły się warsztaty diagnostyczne dla interesariuszy, przedstawicieli podmiotów działających w różnych resortach i jednostkach sektora publicznego. Zostały one zorganizowane w ramach drugiej misji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącej prac nad częścią szczegółową Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.