217
Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Szkolenie z zakresu organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie stacjonarne „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dwóch terminach: 10–11 marca 2020 r. 11–12 marca 2020 r. Szkolenie zawiera moduły: Idea „Uczenie się przez całe życie” Uwarunkowania rynkowe kształcenia zawodowego Zintegrowany System Kwalifikacji Organizacja kształcenia w formach szkolnych – szkoły branżowe oraz dodatkowe umiejętności zawodowe […]

Turniej Budowlany „Złota Kielnia” rozstrzygnięty – gratulujemy!

Fot. Komitet główny turnieju budowlanego złota kielnia

Finał Centralny XLIX edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu za nami! Od 4 do 7 lutego br. uczniowie rywalizowali w kilku kategoriach konkursowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej. Organizatorem Turnieju było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Współpraca ORE z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej przedstawia zmiany w szkolnictwie branżowym

W dniu 28 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców klas oraz nauczycieli realizujących zadania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowi Mazowieckiej. W trakcie spotkania kierownik Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji Bogdan Kruszakin przeprowadził szkolenie na temat mobilności w kształceniu zawodowym w zakresie: Zintegrowanego System Kwalifikacji, […]

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wdraża system, który umożliwi zbudowanie bliskiej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji a biznesem. Dzięki temu zarówno szkoły, jak i przedsiębiorcy będą mogli poznać nawzajem swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz prowadzić wspólne działania mające na celu lepsze przygotowanie przyszłych kadr gospodarki. Temu właśnie służą Sektorowe Rady ds. Kompetencji, które są powoływane […]

Szkolenia z zakresu szkolnictwa branżowego i kształcenia ustawicznego

Uczestnicy szkolenia

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy w miesiącach październik-grudzień 2019 roku zorganizował cykl sześciu szkoleń stacjonarnych z zakresu szkolnictwa branżowego i kształcenia ustawicznego. Chcąc optymalnie dostosować ofertę do potrzeb odbiorców dobrano tematykę zgodnie z propozycjami uczestników szkoleń wyrażanych w ankietach ewaluacyjnych oraz wynikami ankiety „Szkolenie na życzenie” zamieszczonej dla uczestników sieci wsparcia Nauka zawodu. Obejmowały one tematykę: Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego. Planowanie procesu dydaktycznego […]