217
Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Uczestnicy szkolenia

17 października 2019 r. w Gdańsku odbyło się szkolenie „Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego” przeznaczone dla kadry kształcenia zawodowego, przedstawicieli pracodawców i organów prowadzących szkoły. Organizatorem szkolenia było Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Szkolenie prowadzone przez Bogdana Kruszakina kierownika Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE obejmowało tematykę: zintegrowany system kwalifikacji, organizacja […]

III Forum Szkół Rzemiosła

12 lutego 2020 r. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie − siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, odbyło się III Forum Szkół Rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele izb, cechów oraz branżowych szkół rzemieślniczych z całej Polski; partnerzy społeczni; prof. dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski − przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Doskonalenia Kadr; Jędrzej Jabłoński i Mikołaj Kruczyński − przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich […]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Dz.U. z 2020 r. poz. 0082 Rozporządzenie wprowadza od 1 września 2020 roku możliwość kształcenia w czterech nowych zawodach: Zdobnik ceramiki 731609 Technik spawalnictwa 311516 Mechanik pojazdów kolejowych 723318 Technik taboru kolejowego 311518

Relacja z konferencji „Nowe kompetencje na nowe czasy”

II Ogólnopolska konferencja „Nowe kompetencje na nowe czasy” upowszechniająca działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Motoryzacja i elektromobilność, zorganizowana przez Związek Pracodawców Motoryzacji przy Konfederacji Lewiatan, odbyła się 17.10.19 r. w Warszawie.