157
Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Weryfikacja modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń – poszukujemy wykonawców

fot. Fotolia.com

Poszukujemy pięciu wykonawców do weryfikacji merytorycznej i wprowadzenia zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń. Zapraszamy do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami stawianymi kandydatom oraz do przesłania formularza aplikacyjnego. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 12 lutego 2018 r. do godz. 09:00.Wypełniony formularz aplikacyjny prosimy przesłać na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl.

Zapraszamy do dialogu technicznego!

fot. Fotolia.com

Ogłaszamy dialog techniczny dotyczący druku 3200 pakietów materiałów, przygotowania płyt DVD i dystrybucji tych materiałów. Chcielibyśmy omówić z przedstawicielami drukarni szczegółową specyfikację zamówienia, warunki techniczne oraz możliwe propozycje opracowania materiałów. Zgłoszenia prosimy składać osobiście w siedzibie ORE lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zzp@ore.edu do 22 stycznia 2018 r. do godz. 15.30. Dialog techniczny odbędzie się w dniach 24–25 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE

Publikacja „Już jesteśmy szkołą ćwiczeń!”

W publikacji prezentujemy przykłady działań szkół, bibliotek pedagogicznych i szkoły wyższej zbieżnych z „Modelem szkoły ćwiczeń”. Dziękujemy autorom – nauczycielom oraz dyrektorom szkół, pracownikom bibliotek pedagogicznych oraz pracownikowi naukowemu Akademii Pedagogiki Specjalnej – którzy zapoznali się z przygotowaną koncepcją szkoły ćwiczeń (a nawet brali udział w jej tworzeniu) oraz porównali swoje dotychczasowe działania z tymi modelowymi, spodziewanymi w szkole ćwiczeń.

Szkoła ćwiczeń dla studenta, młodego nauczyciela oraz nauczyciela eksperta – relacja ze spotkania

dr Dominika Walczak, Instytut Badań Edukacyjnych podczas wykładu dotyczącego prestiżu zawodu nauczyciela

Szkoły ćwiczeń są niezbędnym elementem w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – tak najkrócej można podsumować wnioski ze spotkania „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”. To bardzo ważne stwierdzenie po niemal roku od przedstawienia założeń szkół ćwiczeń i rozpoczęcia konsultacji społecznych. Wszystkie zebrane uwagi zostały uwzględnione w Modelu szkół ćwiczeń, który stał się podstawą do wyłonienia 4 szkół ćwiczeń oraz 11 szkół współpracujących, które […]

Nauczyciel szkoły ćwiczeń: kompetencje, wyzwania, działania! Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 16–17 listopada 2017

Od 1 września w 15 szkołach województwa mazowieckiego realizowany jest pilotaż szkoły ćwiczeń. Dyrektorzy i nauczyciele, we współpracy z pracownikami placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół wyższych, realizują różnorodne działania w zakresie wdrażania do praktyki szkolnej form i metod pracy szkoły ćwiczeń określonych w Modelu szkoły ćwiczeń.