157
Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Doradcy metodyczni poznali zestawy materiałów z języków obcych

W dniach 20–21 kwietnia w trakcie spotkania informacyjno-szkoleniowego dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zaprezentowano zestawy materiałów metodycznych w obszarze języków obcych, które powstały w projekcie „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”.

Szkoły ćwiczeń w każdym województwie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty  – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Filmy szkoleniowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” przygotowuje 40 filmów szkoleniowych dla nauczycieli z czterech obszarów tematycznych pracy szkół ćwiczeń: przedmioty przyrodnicze, matematyka, języki obce oraz informatyka.

Kursy e-learningowe dla nauczycieli – poszukujemy wykonawcy

fot.Fotolia.com

Poszukujemy wykonawcy 4 kursów e-learningowych dla nauczycieli: matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.. Zapraszamy do składania ofert w terminie do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 11.30. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej

Przygotowanie komentarzy i omówień lekcji pokazowych – nabór uzupełniający

Ośrodek Rozwoju Edukacji,  w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” poszukuje wykonawców na przygotowanie komentarzy i omówień dotyczących lekcji/zajęć edukacyjnych (scenariuszy tych lekcji/zajęć edukacyjnych) nagranych w ramach pilotażu szkół ćwiczeń dla każdego z czterech obszarów przedmiotowych tj.: języki obce, matematyka, informatyka, przedmioty przyrodnicze.