157
Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Przedstawiciele Komisji Europejskiej w Szkole No Bell

Nauczyciele prezentują działania pilotażowe

Konstancińskie Szkoły No Bell gościły przedstawicieli Komisji Europejskiej w związku z udziałem w pilotażu „Modelu szkoły ćwiczeń”. W trakcie spotkania wizytatorzy poznali specyfikę edukacji w tej placówce poprzez prezentacje uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły oraz udział w zajęciach lekcyjnych.

Szkoła ćwiczeń dla rozwoju zawodowego nauczyciela. Materiały szkoleniowe

Zapraszamy do zapoznania się z czterema kolejnymi publikacjami powstałymi w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. Są to materiały szkoleniowe dla nauczycieli w czterech obszarach: języki obce, przedmioty przyrodnicze, matematyka, informatyka.

Lubelski przepis na szkołę ćwiczeń

Uczestnicy spotkania

29 października odbyło się drugie z serii spotkań „Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń”. Po Szczecinie przyszedł czas na Lublin. Przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, pracownicy kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły oraz szkół wyższych spotkali się po raz kolejny

„Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń” – spotkanie informacyjne w Szczecinie

Mimo deszczowej pogody trwa w Szczecinie spotkanie informacyjne „Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń”.  Wielu przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły i szkół wyższych spotkało się, by przedstawić szczeciński sposób na szkołę ćwiczeń.