156
Szkoła ćwiczeń

Szkoła ćwiczeń

21 lutego 2020

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze szkołą ćwiczeń

Konferencja inaugurująca działania projektu „Szkoła Ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” odbyła się 10 lutego 2020 r.  Uczestnikami spotkania byli nauczyciele i dyrektorzy szkół współpracujących: Szkoły Podstawowe: nr 15, nr 16 i nr 28 w Zielonej Górze oraz Leśniowie Wielkim i Nietkowie, a także przedstawiciele partnerów: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonogórski Ośrodek Kultury.

W programie znalazły się prezentacje dotyczące „Modelu szkoły ćwiczeń” i jej roli w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, opisu wsparcia realizowanego przez szkołę ćwiczeń oraz działań zaplanowanych przez placówki partnerskie. Ważnym elementem były wystąpienia gospodarzy: Andrzej Brychcy – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 podkreślił ogromne zaangażowanie kadry szkoły w podjęcie działań projektowych, natomiast Jarosław Syrulski – naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra zapewnił, że władze miasta planują dalsze funkcjonowanie szkoły ćwiczeń po zakończeniu projektu i  widzą jej znaczenie dla rozwoju lokalnej oświaty. Zwrócił także uwagę na podpisanie porozumień z  innymi samorządami i możliwość realizowania projektu we współpracy ze szkołami spoza terenu miasta. Z przedstawionych działań wynika, że uczestnicy projektu będą mieli okazję do wzbogacenia bazy szkoły, wzmocnienia swoich kompetencji, prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i technologicznych. Interesująco zapowiada się cykl szkoleń i spotkań w uczelni wyższej, placówce doskonalenia nauczycieli oraz instytucjach naukowych.

Relacja z konferencji dostępna jest na stronach organizatorów i lokalnych mediów.

Linki:

Załączniki

10 lutego 2020

Szkoły ćwiczeń – II runda projektów konkursowych

Wciąż można zgłaszać wnioski do II rundy projektów konkursowych dotyczących tworzenia szkół ćwiczeń. Zachęcamy do udziału szczególnie organy prowadzące z województw: łódzkiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego, w których nie ma jeszcze szkół ćwiczeń.

 

Nabór nowych wniosków – w aktualnej wersji regulaminu konkursu:

  • IV runda: od 3 lutego 2020 r. od godz. 9.00 do 13 lutego 2020 r do godz. 12.00
  • V runda: od 18 lutego 2020 r. od godz. 9.00 do 2 marca 2020 r do godz. 12.00

Szczegółowe informacje na temat naboru na stronie programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Nabór wniosków w II rundzie projektów konkursowych  rozpoczął się w grudniu 2019 r. W kolejnych rundach aplikowało 20 organów prowadzących zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Nadesłane zgłoszenia są aktualnie w fazie oceny formalnej i merytorycznej, czekamy na decyzje w sprawie przyznania dofinansowania. Na załączonej mapce zostały przedstawione efekty dotychczasowych naborów. W pierwszej rundzie konkursu zostało utworzonych 14 szkół ćwiczeń, które rozpoczęły działania i realizują zaplanowane wsparcie dla szkół współpracujących.

Infografika przedstawia mapę Polski z podziałem na województwa wraz z oznaczoną liczbą szkół ćwiczeń w pierwszej i drugiej rundzie: 1. Województwo dolnośląskie: jedna szkoła w pierwszej rundzie, jedna szkoła w drugiej rundzie 2. Województwo kujawsko-pomorskie: dwie szkoły w pierwszej rundzie, cztery szkoły w drugiej rundzie 3. Województwo lubelskie: jedna szkoła w pierwszej rundzie, jedna szkoła w drugiej rundzie 4. Województwo lubuskie: trzy szkoły w pierwszej rundzie 5. Województwo łódzkie: brak szkół ćwiczeń 6. Województwo małopolskie: brak szkół ćwiczeń 7. Województwo mazowieckie: jedna szkoła w pierwszej rundzie 8. Województwo opolskie: dwie szkoły w pierwszej rundzie 9. Województwo podkarpackie: brak szkół ćwiczeń 10. Województwo podlaskie: dwie szkoły w drugiej rundzie 11. Województwo pomorskie: jedna szkoła w pierwszej rundzie, trzy szkoły w drugiej rundzie 12. Województwo śląskie: dwie szkoły w drugiej rundzie 13. Województwo świętokrzyskie: brak szkół ćwiczeń 14. Województwo warmińsko-mazurskie: brak szkół ćwiczeń 15. Województwo wielkopolskie: dwie szkoły w pierwszej rundzie, sześć szkół w drugiej rundzie 16. Województwo zachodniopomorskie: jedna szkoła w pierwszej rundzie, dwie szkoły w drugiej rundzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: Szkoły ćwiczeń – projekty konkursowe

27 listopada 2019

Tworzenie sieci szkół ćwiczeń – spotkanie informacyjne

3 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbędzie się spotkanie informacyjne dla organów prowadzących szkoły publiczne oraz niepubliczne zainteresowanych utworzeniem szkół ćwiczeń. Szczegóły organizacyjne na stronie MEN.

logo projektu Szkoła ćwiczeń
26 listopada 2019

Szkoły ćwiczeń działają!

„Jeżeli posiadasz talent, to nie znaczy, że coś otrzymałeś. To znaczy, że możesz coś dać” (C.G. Jung) – to przesłanie towarzyszyło konferencji Szkoły ćwiczeń w działaniu!, która odbyła się w dniach 18–19 listopada 2019 roku. Była pierwszą prezentacją szkół ćwiczeń utworzonych w I edycji projektów konkursowych „Wspieranie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”. (więcej…)

12 listopada 2019

„Szkoły ćwiczeń w działaniu!(2)”

Informujemy, że konferencja ze względów organizacyjnych jest odwołania – spotkanie odbędzie się w nowym roku. (więcej…)