157
Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Szkoła ćwiczeń – Aktualności

Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.bip.ore.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zielone światło dla szkół ćwiczeń – wyniki konsultacji społecznych

15 stycznia zakończyliśmy konsultacje społeczne, których celem było zebranie uwag do opracowanego modelu szkoły ćwiczeń.  Z przekazanych opinii wynika, że zaproponowana koncepcja szkoły ćwiczeń jako ważnego elementu łączącego system kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli jest rozwiązaniem sprzyjającym podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Konkurs na opracowanie koncepcji 10 zestawów materiałów dla nauczycieli języka angielskiego

Ogłaszamy konkurs na  opracowanie koncepcji  (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli języka angielskiego. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli, które będę ich wspierać w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, z uwzględnieniem nauczania eksperymentalnego, kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wykorzystania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauczania języków obcych. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się […]

Koncepcja szkoły ćwiczeń – do 15 stycznia 2017 r. trwają konsultacje społeczne  

Przedstawiamy materiały wypracowane w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”: Model szkoły ćwiczeń, Zasady współpracy, Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń. Opracowane treści uwzględniają wytyczne i założenia projektu koncepcyjnego realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, rekomendacje zespołu ekspertów oraz uwagi zebrane podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Do 15 stycznia 2017 r. aktywny będzie formularz online, za pomocą którego mogą Państwo wyrażać swoje opinie lub […]