248
Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

„Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

Zapraszamy do zapoznania się materiałami ze szkolenia pn. „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”, które Wydział Wychowania i Profilaktyki przygotował dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli. Materiały można wykorzystać w ramach wdrożenia od nowego roku szkolnego 2017/2018 zmian wynikających z przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 56).

Depresja – porozmawiajmy

Bored young businesswoman sitting alone on ladder steps

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Światowa Organizacja Zdrowia serdecznie zapraszają na konferencję „Depresja – porozmawiajmy”. Rozmowa o depresji pozwoli lepiej zrozumieć problem, przełamać tabu,  a uświadomi, w jaki sposób udzielać wsparcia. Konferencja adresowana jest do pracowników systemu oświaty. Jej celem będzie dostarczenie wiedzy dotyczącej profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży.

System rekomendacji

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Dane na temat programu zostały opublikowane […]