248
Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Szkolenie dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji − w ramach przygotowania szkół i placówek do wdrożenia od nowego roku szkolnego 2017/2018 zmian wynikających z przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 56) − przeprowadzi szkolenia „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Przeznaczone są one dla pracowników z placówek doskonalenia nauczycieli, które wskazali kuratorzy oświaty. Przeszkoleni nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni będą następnie szkolić rady […]

Szkolenie: Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na szkolenie Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie w dniach 16–18 maja 2017 r.

„Wybieram wodę” – konkurs dla szkół

Polskie Towarzystwo Dietetyki zaprasza wszystkie szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów realizowanym w ramach programu edukacyjnego „Wybieram wodę”. Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego nawodnienia organizmu.

Światowy Dzień Zdrowia 2017. Depresja – porozmawiajmy o niej

Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa na jej temat pomogą przełamać tabu i w efekcie zachęcą większą liczbę osób do szukania pomocy. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podejmuje działania mające na celu promocję wiedzy o depresji w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia 2017 r.