220
Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Aktualności

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Aktualności

Kurs e-learningowy „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”

Ogłaszamy rekrutację na bezpłatny kurs e-learningowy „Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym”, który będzie realizowany w terminie od 27 stycznia do 16 lutego 2020 roku. Kurs adresowany jest do doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Informacje przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu zmian prawnych i realizacji kształcenia zawodowego. Celem kursu jest: poszerzenie kompetencji merytorycznych doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zmian […]

Ankieta „Potrzeby szkoleniowo-edukacyjne wynikające z reformy edukacji oraz zmian w kształceniu zawodowym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie prowadzi badanie na temat realizacji doskonalenia i wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zapotrzebowania na szkolenia, w związku z reformą edukacji i zmianami w kształceniu zawodowym. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoleniowym/edukacyjnym pracowników systemu oświaty oraz pracowników sektora wspomagania szkół i placówek, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety. „Potrzeby szkoleniowo-edukacyjne wynikające z reformy edukacji oraz zmian w kształceniu zawodowym” – ankieta online Uzyskane informacje posłużą […]

Mini Cross-Border Seminar w Ostrawie

Euroguidanse Logo

13 czerwca 2019 roku w Ostrawie (Czechy) odbyło się wydarzenie Mini Cross-Border Seminar: Guidance crossing borders – seminarium transgraniczne z udziałem praktyków poradnictwa zawodowego i specjalistów z trzech krajów – Czech, Polski i Słowacji.

Seminarium „Umiejętności dla przyszłości” w Słowenii

Narodowe Centrum Poradnictwa Zawodowego (Euroguidance Słowenia) zorganizowało w dniach 14–15 maja 2019 r. w Bled (Słowenia) kolejną edycję seminarium Cross Border. Tegoroczne wydarzenie nosiło tytuł „Umiejętności dla przyszłości” (Skills for the future).

Konferencja „Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby”

Logo poradni psychologiczno-pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim

29 maja 2019 roku odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby”, której organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim. Celem konferencji było zwiększenie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.

II Forum Szkół Rzemiosła

podpisanie porozumienia między MEN a ZRP

29 stycznia 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się II Forum Szkół Rzemiosła. Celem wydarzenia było zaprezentowanie oferty szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Rozpoczęto nabór kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej (Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – PO WER) zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych w ramach naboru kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach PO WER.

Nowe publikacje z zakresu doradztwa zawodowego

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami projektu „Euroguidance Poland/Eurodoradztwo Polska”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.