220
Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Aktualności

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Aktualności

Kształcenie branżowe i ustawiczne – nowe projekty rozporządzeń

W grudniu 2018 r. ukazały się liczne projekty rozporządzeń, głównie z zakresu organizacji i kształcenia branżowego oraz ustawicznego. Wśród nich znajduje się m.in. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego.

Podsumowanie konferencji w ramach projektu Euroguidance

uczestnicy konferencji

14 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Wsparcie rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów uczniów” zorganizowana przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (WDEZ) w ramach międzynarodowego projektu Euroguidance Poland – Eurodoradztwo Polska.

Dni otwarte w Centrum Kształcenia Praktycznego

giełda szkół ponadpodstawowych

W dniach 22–23 listopada 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) przy ulicy Mińskiej w Warszawie odbyły się „Dni otwarte” dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawy. CKP odwiedziło łącznie 1208 uczniów.