220
Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Aktualności

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Aktualności

Konferencja „Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby”

Logo poradni psychologiczno-pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim

29 maja 2019 roku odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby”, której organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim. Celem konferencji było zwiększenie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.

II Forum Szkół Rzemiosła

podpisanie porozumienia między MEN a ZRP

29 stycznia 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się II Forum Szkół Rzemiosła. Celem wydarzenia było zaprezentowanie oferty szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Rozpoczęto nabór kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej (Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – PO WER) zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych w ramach naboru kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach PO WER.

Nowe publikacje z zakresu doradztwa zawodowego

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami projektu „Euroguidance Poland/Eurodoradztwo Polska”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.