217
Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Szkolenie dla szkół z branży HGT w Polanicy-Zdroju

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji wspólnie z przedsiębiorstwem Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU zorganizował szkolenie „Organizacja kształcenia branżowego i ustawicznego” dla szkół z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT). Spotkanie odbyło się w dniach 7–9 grudnia 2018 r. w Uzdrowisku Polanica-Zdrój. Bogdan Kruszakin z ORE przedstawił nową organizację kształcenia branżowego i ustawicznego dostosowaną do potrzeb osób uczących się i zapotrzebowania rynku pracy zgodne […]

Seminarium „Organizacja kształcenia branżowego i ustawicznego”

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji wspólnie z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołem Szkół Technicznych w Suwałkach zorganizował seminarium „Organizacja kształcenia zawodowego/branżowego i ustawicznego”. Spotkanie odbyło się 28 listopada 2018 r. Bogdan Kruszakin, kierownik Wydziału Edukacji na Rynku Pracy ORE, w swoim wystąpieniu przedstawił nową organizację kształcenia branżowego i ustawicznego dostosowaną do potrzeb uczących się i rynku pracy. Uczestnicy seminarium mieli […]

III Forum Edukacji Dorosłych

21 listopada 2018 r. po raz trzeci w gronie ekspertów, praktyków i osób związanych zawodowo z edukacją dorosłych odbyło się w Warszawie III Forum Edukacji Dorosłych. Jego  organizatorem była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się osób dorosłych.

Forum Przedsiębiorczości Kobiet 2018

Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet z Jadwigą Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

16 listopada 2018 r. już po raz drugi została zorganizowana w Warszawie konferencja „Forum Przedsiębiorczości Kobiet 2018” w ramach uroczystych obchodów WED – Women’s Entrepreneurship Day w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.