494
Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Nabór na ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO)

Nabór na ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO)

Informujemy, że w projekcie zakończone zostały prace nad wstępnymi założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST oraz rozpoczęto działania związane z przygotowaniem do realizacji zadań w ww. systemie dwóch grup specjalistów; ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) oraz ekspertów ds. personalnego rozwoju organizacji (PRO). Zachęcamy wszystkich tych, którzy czują się na siłach aby wspierać, doradzać i dzielić się swoim doświadczeniem z samorządowcami. Zgodnie z założeniami wypracowanego sytemu, pierwsza grupa ekspertów […]

Samorządowe przykłady dobrych praktyk – nowa zakładka

©alphaspirit/photogenica

Zachęcamy wszystkich samorządowców, którzy poszukują nowych rozwiązań, pragną modyfikować dotychczasowe sposoby działania, usprawniać czy udoskonalać własne metody zarządzania oświatą – do zapoznania się z samorządowymi przykładami dobrych praktyk. W tym celu uruchamiamy nową zakładkę – przykłady dobrych praktyk.

Aktualizacja dotacji oświatowych oraz środki na doskonalenie zawodowe i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w budżecie JST. Szkolenie dla samorządowców

Serdecznie zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie poświęcone w całości zagadnieniom prawnym, dotyczącym dotacji oświatowych ( ich aktualizacji w 2019 r.) oraz planowania środków na doskonalenie zawodowe i pomoc zdrowotną nauczycieli.

System Informacji Oświatowej (SIO) – zadania JST, kontrola danych wprowadzanych przez szkoły/placówki oświatowe

© ersler/photogenica

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie dotyczące zmian w Systemie Informacji Oświatowej. W ramach szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza niezbędna do realizacji sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli JST w weryfikacji danych wprowadzanych do nowego SIO.

Nabór samorządowców na ekspertów ds. rozwoju oświaty samorządowej (ROS) – wydłużenie terminu naboru

Jednym z elementów systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST są eksperci ds. rozwoju oświaty samorządowej (w skrócie ROS), których zadaniem będzie realizacja wsparcia merytorycznego kierowanego do JST w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnej oświaty.

Prace nad założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST

© alphaspirit/photogenica

W październiku 2019 roku rozpoczęły się prace nad założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Opracowanie ww. założeń systemu podyktowane jest potrzebami wskazanej grupy adresowej tj. pracowników JST.

Harmonogramy działań rozwojowych opracowane przez JST w pilotażu

© Dmyrto_Z/Photogenica

Efektem działań projektowych realizowanych w ramach pilotażu modelu doradztwa dla JST było przygotowanie przez uczestniczące w nim samorządy harmonogramów działań rozwojowych (HDR). Zakres opracowanych HDR-ów obejmuje jeden z wybranych przez JST obszarów (z 12 opracowanych), który zdaniem organu prowadzącego – po przeprowadzonej diagnozie – sprawiał największe trudności.

Zakończenie pilotażu modelu doradztwa dla JST

W dniach 23–24 września 2019 roku w Hotelu Holiday Park odbyło się spotkanie podsumowujące pilotaż modelu doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), w którym uczestniczyło 103 samorządowców z 34 jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór samorządów do projektu konkursowego (woj. opolskie i warmińsko-mazurskie)

Zachęcamy samorządy i samorządowców do uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektów konkursowych. Uczestnictwo w projektach daje szansę na wypracowanie w jednostkach samorządu terytorialnego strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu projektów zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

II tura szkoleń w ramach pilotażu

II tura szkoleń w ramach pilotażu

W dniach 27-28 sierpnia 2019r. w Hotelu Holiday Park odbyła się kolejna tura szkoleń dla samorządowców/ uczestników pilotażu. Szkolenia przebiegały w czterech grupach tematycznych; dwóch ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich i dwóch na rozwój kompetencji twardych samorządowców.