494
Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Prace nad założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST

© alphaspirit/photogenica

W październiku 2019 roku rozpoczęły się prace nad założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Opracowanie ww. założeń systemu podyktowane jest potrzebami wskazanej grupy adresowej tj. pracowników JST.

Harmonogramy działań rozwojowych opracowane przez JST w pilotażu

© Dmyrto_Z/Photogenica

Efektem działań projektowych realizowanych w ramach pilotażu modelu doradztwa dla JST było przygotowanie przez uczestniczące w nim samorządy harmonogramów działań rozwojowych (HDR). Zakres opracowanych HDR-ów obejmuje jeden z wybranych przez JST obszarów (z 12 opracowanych), który zdaniem organu prowadzącego – po przeprowadzonej diagnozie – sprawiał największe trudności.

Zakończenie pilotażu modelu doradztwa dla JST

W dniach 23–24 września 2019 roku w Hotelu Holiday Park odbyło się spotkanie podsumowujące pilotaż modelu doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), w którym uczestniczyło 103 samorządowców z 34 jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór samorządów do projektu konkursowego (woj. opolskie i warmińsko-mazurskie)

Zachęcamy samorządy i samorządowców do uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektów konkursowych. Uczestnictwo w projektach daje szansę na wypracowanie w jednostkach samorządu terytorialnego strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu projektów zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

II tura szkoleń w ramach pilotażu

II tura szkoleń w ramach pilotażu

W dniach 27-28 sierpnia 2019r. w Hotelu Holiday Park odbyła się kolejna tura szkoleń dla samorządowców/ uczestników pilotażu. Szkolenia przebiegały w czterech grupach tematycznych; dwóch ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich i dwóch na rozwój kompetencji twardych samorządowców.