Specjalne Potrzeby Edukacyjne − Materiały do pobrania

Bank Dobrych Praktyk:

Dziecko ze SPE w edukacji przedszkolnej:

Inne:

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji:

Specyficzne trudności w uczeniu się:

Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi a szkołami specjalnymi i placówkami:

Zasoby archiwalne:

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2019