171
Wydział Upowszechniania Zasobów

Wydział Upowszechniania Zasobów

Medioteka Edukacyjna Ośrodka Rozwoju Edukacji

Medioteka Edukacyjna ORE od 1994 roku udostępnia zbiory (książki, czasopisma, multimedia) związane z szeroko pojętym doskonaleniem nauczycieli: wydawnictwa z zakresu pedagogiki, psychologii, metod nauczania, zarządzania, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa i inne; poradniki i przewodniki metodyczne dla nauczycieli; modelowe podręczniki obudowane dydaktycznie; wybrane programy nauczania; wydawnictwa placówek doskonalenia nauczycieli; czasopisma edukacyjne; wybrane pomoce dydaktyczne; opracowania będące efektem programów edukacyjnych realizowanych w ORE, wcześniej w […]

Ulotki ORE

Ulotka ogólna ORE 2018 Informator ORE projekty PO WER 2018 Broszura Euroguidance

Wydział Upowszechniania Zasobów − Kontakt

Kierownik Wydziału Agnieszka Brodowska tel. 22 345 37 33 e-mail: agnieszka.brodowska@ore.edu.pl Zastępca Kierownika Wydziału Łukasz Eisenbart tel. 22 345 37 32 e-mail: lukasz.eisenbart@ore.edu.pl Zespół Komunikacji Społecznej Piotr Czajka tel. 22 345 37 10 e-mail: piotr.czajka@ore.edu.pl Agata Jarnutowska-Wrzodak tel. 22 345 37 03 e-mail: agata.jarnutowska@ore.edu.pl Ewa Jaworska tel. 22 345 37 65 e-mail: ewa.jaworska@ore.edu.pl Monika Pawlewska […]