171
Wydział Upowszechniania Zasobów

Wydział Upowszechniania Zasobów

Cyfryzacja procesów back-office w ORE

Projekt „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie” Nazwa projektu „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa II „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Cel projektu Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Rozwoju Edukacji poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania […]

Patronaty 2020

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce X Dzielnicowe Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu Szkoła Podstawowa nr 82 w Warszawie 11.03.2020 r. XIX Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 29–29 marca 2020 r. Borowie IX Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” Polski Komitet Normalizacyjny 20 marca 2020 r. Warszawa II Konferencja Naukowa „Twórcza resocjalizacja możliwością usamodzielnienia” Zespół […]

Wizyta studyjna delegacji z Gruzji

Uczestnicy gruzińskiej wizyty studyjnej – zdjęcie grupowe

2 grudnia 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej z Gruzji. Grupę tworzyli przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z gruzińską oświatą − m.in. Centre for Training and Consultancy, Coalition Education For All – Georgia (EFA), Civic Teachers Forum, Association of School Principles and Administrators.

Wizyta delegacji z Uzbekistanu i rozmowy o edukacji przedszkolnej

W dniach 24−30 marca 2019 r. przebywała w Warszawie delegacja z Ministerstwa Edukacji Przedszkolnej Uzbekistanu (MEPU). Goście byli zainteresowani polskimi działaniami na rzecz zwiększenia dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej oraz rozwojem alternatywnej edukacji przedszkolnej.

Nowe kompetencje – więcej możliwości!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą form doskonalenia, które zaplanowaliśmy w roku 2019. To niemal sto bezpłatnych szkoleń, kursów stacjonarnych, e-learningowych, seminariów, warsztatów i konferencji! Umożliwiamy zdobywanie kompetencji w dwunastu obszarach tematycznych: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doskonalenie nauczycieli, edukacja językowa, edukacja wczesnoszkolna, kompetencje kluczowe, kompetencje społeczne i obywatelskie, kształcenie zawodowe, resocjalizacja i socjoterapia, specjalne potrzeby edukacyjne, wychowanie i profilaktyka, zarządzanie oświatą. Przypominamy, że rekrutacje na poszczególne […]

Patronaty 2019

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce Program edukacyjny „Drogowe ABC” Polski Czerwony Krzyż marzec–czerwiec 2019 cała Polska Łódzki Kongres Edukacyjny – współczesne oblicza szkoły Kuratorium Oświaty w Łodzi 5 marca 2019 Łódź XVIII Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w  Halowej Piłce Nożnej – Borowie 2019 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu 6–7 kwietnia 2019 Borowie VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w szkole. […]

Wizyta studyjna z Ukrainy

Flaga Polski i flaga Ukrainy

13 kwietnia 2018 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przyjmował gości z Ukrainy. Odwiedzili nas metodycy i nauczyciele, m.in. pracownicy Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Instytutu Lwowskiego, Miejskiego Centrum Rozwoju Oświaty we Lwowie, ośrodka zajęć pozaszkolnych, koordynatorzy programów edukacyjnych,

Patronaty 2018

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce XVII Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej w Borowie 2018 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Borowiu 17–18 marca 2018 Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” Fundacja Akademia Młodych Odkrywców 16 stycznia–22 czerwca 2018 Ogólnopolska olimpiada wiedzy o biznesie i innowacjach Instytut Nowych Technologii grudzień 2017–kwiecień 2018 X Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej pt. „Galaktyczny blask” Zespół Szkół […]

Patronaty 2016

Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce Spotkania konsultacyjne NESsT Empowers NESsT listopad 2016 – marzec 2017 Warszawa 7 Edycja Konkursu „Żyj smacznie i zdrowo” Synertime Sp. z o.o. grudzień 2016 – czerwiec 2017 cała Polska III Konferencja „Edu IT. Nowoczesne technologie w edukacji” Śląska Sieć Metropolitalna 8 grudnia 2016 Gliwice Konferencja pedagogiczna „Edukacja ma przyszłość” Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 26 […]

Patronaty 2017

  Przedsięwzięcie Organizator Data i miejsce Konferencja „Matematyka. Lubię to!” Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 10–13 lutego 2017 Wrocław IX Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej „Geometryczne Eksplozje” Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 16 marca 2017 Warszawa Konferencja „Edukacja medialna i programowanie w Cyfrowej Szkole” Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni 17–18 lutego 2017 Września Wyzwanie Matematyczne Kings Kings Polska sp. z o.o. luty–marzec […]