252
Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Aktualności

Szkolenia regionalne w ramach programu DELFORT – odwołane

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z zaistniałą sytuacją, wszystkie zaplanowane warsztaty i spotkania  w ramach programu DELFORT zostają odwołane i przeniesione (prawdopodobnie) na jesień lub na czas, gdy sytuacja […]

Materiały szkoleniowe dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów

Informujemy, że materiały szkoleniowe dotyczące wdrażania podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych dostępne są dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących szkolenia dla nauczycieli w swoich regionach. Osoby zainteresowane pobraniem linku do ww. materiałów prosimy o kontakt mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl

Z programowaniem za pan brat – scenariusze zajęć

Publikacja skierowana przede wszystkim do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, informatyki oraz innych przedmiotów powstała w wyniku przeprowadzenia przez ORE konkursu „Z programowaniem za pan brat”. Nagrodzono w nim 3 zestawy scenariuszy zajęć dla uczniów szkoły podstawowej, które zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu. Mogą one posłużyć jako gotowe konspekty lub inspiracje służące realizacji podstawy programowej w zakresie kodowania, programowania i rozwijania myślenia algorytmicznego uczniów. Warto wykorzystać […]

Szkolenie „Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka rosyjskiego na szkolenie „Efektywne metody nauczania języka”. Szkolenie odbędzie się w dniach 4–5.04.2020 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku,ul. Paderewskiego 77.

Letnie stypendia dla nauczycieli na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve (edycja 2020)

© eabff/photogenica

Informacja Przedstawicielstwa  Generalnego  Walonia-Bruksela w Warszawie, z dnia 18 marca 2020: Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, pragniemy poinformować, że  Wallonie-Bruxelles International nie jest w stanie określić, czy kursy letnie dla polskich nauczycieli będą mogły zostać zrealizowane w przewidzianym wcześniej terminie. Decyzja o anulowaniu staży przewidzianych na lato 2020 nie została podjęta, ale jest brana pod uwagę i zależeć będzie od dalszego rozwoju wypadków. Termin przesyłania […]

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze szkołą ćwiczeń

Konferencja inaugurująca działania projektu „Szkoła Ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” odbyła się 10 lutego 2020 r.  Uczestnikami spotkania byli nauczyciele i dyrektorzy szkół współpracujących: Szkoły Podstawowe: nr 15, nr 16 i nr 28 w Zielonej Górze oraz Leśniowie Wielkim i Nietkowie, a także przedstawiciele partnerów: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonogórski Ośrodek Kultury. W programie znalazły się prezentacje dotyczące „Modelu szkoły […]

Szkolenie w ramach wspierania edukacji dwujęzycznej „Modele edukacji dwujęzycznej typu CLIL na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej”

„Modele edukacji dwujęzycznej typu CLIL na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej”, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 3–4 marca 2020 r.

ORE w audycji Polskiego Radia Dzieciom

Zachęcamy rodziców i wychowawców do wysłuchania audycji radiowej na temat  technik uczenia się i zapamiętywania informacji, z udziałem naszej koleżanki Anny Kasperskiej-Gochny, pracownika Wydziału Rozwoju Kluczowych Kompetencji Ośrodka Rozwoju Edukacji. Dyskusja w studio radiowym toczyła się wokół trendów w nauczaniu i uczeniu się oraz odpowiedzi szkoły na potrzeby dzisiejszej młodzieży. Przedstawiono ofertę  ORE w obszarze wspierania uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych oraz w kontekście współpracy z rodzicami – pierwszymi wychowawcami […]

Szkolenie w ramach wspierania edukacji dwujęzycznej „Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się” – relacja

Uczestnicy wraz z trenarami

W dniach 5–6.12.2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Sulejówku odbyły się warsztaty dotyczące edukacji dwujęzycznej realizowanej z wykorzystywaniem metody CLIL. Warsztaty zorganizowano w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) w Grazu.

Poradniki „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej”

Zestaw 13 zeszytów przedmiotowych z serii „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej” został przygotowany przez twórców podstawy programowej obowiązującej w liceach i technikach od września 2019 r. Zawiera zarówno teoretyczne rozważania dotyczące treści aktu prawnego, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zapisy w codziennej pracy.