169
Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

„Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów”, edycja II

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w drugiej edycji szkolenia „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów”. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, w dniach: 31 marca do 01 kwietnia 2020 r. Forma doskonalenia skierowana jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Celem szkolenia jest wsparcie […]

Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży – edycja IV

©Tomwang / photogenica

Zapraszamy na IV edycję szkolenia e-learningowego „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży ”. Oferowana forma kształcenia  ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie 2–22 marca 2020 r.

Szkolenie: „Drama i teatr zaangażowany społecznie jako metoda pracy z wychowankiem MOW/MOS”

© SergPoznanskiy/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Drama i teatr zaangażowany społecznie jako metoda pracy z wychowankiem MOW/MOS”. Trzydniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 3–5.02.2020 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Twórcza praca Kreatywnego Wychowawcy w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej w MOW w ZPO nr 3 we Wrocławiu

W kategorii wydawniczej Bank Dobrych Praktyk ukazała się publikacja na temat twórczej pracy kreatywnego wychowawcy w procesie resocjalizacji młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 we Wrocławiu.