169
Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii – Aktualności

Szkolenie „Zachowania ryzykowne w okresie adolescencji”

© bbbbar/Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu poświęconemu tematyce ryzykownych zachowań psychoseksualnych w okresie adolescencji. Dwudniowe szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniach 12–13.12.2019. Kierowane jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ruszyły zapisy na szkolenie „Doskonalenie zawodowe pracowników MOW/MOS w zakresie skutecznych działań profilaktycznych.  Wykorzystanie dramy i teatru edukacyjnego”

© jackq/Photogenica

5 listopada rozpoczęliśmy rekrutację na szkolenie „Doskonalenie zawodowe pracowników MOW/MOS w zakresie skutecznych działań profilaktycznych. Wykorzystanie dramy i teatru edukacyjnego” organizowane przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE.

Podsumowanie ogólnopolskiej konferencji „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”

p.o. Dyrektor ORE Marzenna Habib

Jak wspierać i rozwijać zasoby psychospołeczne nieletnich przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych  i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii? Czym jest resilience? Jak budować profesjonalne relacje z wychowankiem i tworzyć społeczny klimat instytucji? Jak przygotować diagnozę pozytywną? To tylko niektóre z tematów poruszanych podczas ogólnopolskiej konferencji „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”, która odbyła się 18 października 2019. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Dołącz do Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii

fot. Fotolia.com

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii. Umowa o pracę na pełny etat. Miejsce pracy: Warszawa. Szczegóły dotyczące oferty (wymagania, zakres zadań, potrzebne dokumenty) znajdują się na stronie ORE w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Praca. Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2019 do godziny 15.00.

Działalność wychowawcza MOW w Kaletach a rozwój kompetencji cyfrowych i korzystanie z zasobów sieci przez wychowanków

W kategorii wydawniczej Bank Dobrych Praktyk ukazała się publikacja na temat działalności wychowawczej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach. Autorzy przedstawiają swoje doświadczenia w pracy z młodzieżą, związane z nabywaniem przez wychowanków kompetencji cyfrowych oraz bezpiecznym korzystaniem z zasobów sieci. Propozycja dobrych praktyk Ośrodka może być inspiracją do refleksji na temat różnorodnych możliwości oddziaływania wychowawczego, a także stosowania podobnych działań w innych tego typu placówkach w celu wszechstronnego rozwoju potencjału […]