165
Zarządzanie oświatą w samorządach – Poszukujemy

Zarządzanie oświatą w samorządach – Poszukujemy

Wykonanie analizy sposobu podziału i wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli przez JST w ostatnich 3 latach (2014-2015-2016) w formie materiału szkoleniowego do wykorzystania w ramach pilotażu dla JST

Poszukujemy Wykonawcy do wykonania analizy sposobu podziału  i wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli przez JST w ostatnich 3 latach (2014-2015-2016) w formie materiału szkoleniowego do wykorzystania w ramach pilotażu dla JST Więcej informacji na stronie BIP.

Poszukujemy 2 trenerów do realizacji działań w projekcie polegających na przeprowadzeniu spotkań ds. sieci współpracy dla przedstawicieli JST

Ośrodek Rozwoju Edukacji beneficjent projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2007-2013 poszukuje 2 trenerów do przygotowania i przeprowadzenia spotkań ds. sieci współpracy dla przedstawicieli jednostek samorządu […]

Poszukujemy autora/zespołu autorów do opracowania materiałów szkoleniowych w postaci publikacji poświęconej roli JST w rozwoju szkół i kompetencji kluczowych uczniów w podległych szkołach i placówkach

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER poszukuje autora/zespołu autorów, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu materiałów szkoleniowych w postaci publikacji poświęconej roli JST w rozwoju szkół i kompetencji kluczowych […]

Poszukujemy autora/zespołu autorów do opracowania materiałów szkoleniowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER poszukuje autora/zespołu autorów, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu materiałów szkoleniowych w postaci publikacji poświęconej roli JST w rozwoju szkół i kompetencji kluczowych […]

Poszukujemy Wykonawcy do wykonania analizy sposobu podziału i wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli przez JST w ostatnich 3 latach (2014-2015-2016) w formie materiału szkoleniowego do wykorzystania w ramach pilotażu dla JST

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER, poszukuje Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie dzieła polegającego na wykonaniu analizy sposobu podziału  i wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli przez JST w ostatnich 3 latach (2014-2015-2016) […]