393
Kształcenie i wychowanie

Kształcenie i wychowanie

7 czerwca 2019

Badania i raporty

Polecamy Państwa uwadze ostatnie badania poświęcone zdrowiu i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Liczymy, że będą pomocne przy opracowaniu diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły.

(więcej…)

18 października 2018

TROS-KA – wersja elektroniczna narzędzia

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia poradniom psychologiczno-pedagogicznym aplikację elektroniczną  umożliwiającą korzystanie z zestawu narzędzi diagnostycznych wchodzących w skład modelowego zestawu narzędzi TROS-KA dla uczniów w wieku od 9 do 13 lat – obszar emocjonalno-społeczny, w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (więcej…)

21 marca 2018

Materiały dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli (podstawa programowa)

Ośrodek Rozwoju Edukacji − w ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej − opracował materiały i przeprowadził konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia, nauczycieli i konsultantów oraz doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów.

Materiały wraz z prezentacjami do podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 posłużyły pracownikom publicznych placówek doskonalenia do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w całej Polsce. Komplet materiałów udostępniamy Państwu na stronie ORE.

Relacje z poszczególnych konferencji są dostępne pod następującymi linkami:

22 stycznia 2018

Inspiracje muzyczne

Klasa 3

Inspiracje muzyczne − materiał pomocniczy do pracy z podręcznikiem Nasza szkoła. Klasa 3. [pdf. 11.5 MB]

Karty pracy − materiał do poradnika dla nauczycieli Inspiracje muzyczne. Klasa 3.[pdf. 8.00 MB]

W trzeciej klasie

Pani Jesień gości w lesie

Trojak – śląski taniec ludowy

Piechota

Przyjaciel na medal

Cicha noc (kolęda)

Mizerna, cicha (kolęda)

Oj, maluśki, maluśki (kolęda)

Lulajże, Jezuniu (kolęda)

Dzisiaj w Betlejem (kolęda)

To kujawiak

Gdy się marzy…

W moim domu

Lubię bale

Rap na koniec lata

Order Uśmiechu

Wśród obrazów

Moje sny

Znaki interpunkcyjne

Kosmiczna przygoda

Siedem waliz

Zapusty

Opracowania muzyczne tekstów z podręcznika

Klasa 2

Inspiracje muzyczne − materiał pomocniczy do pracy z podręcznikiem Nasza szkoła. Klasa 2

Karty pracy − materiał do poradnika dla nauczycieli Inspiracje muzyczne. Klasa 2.[pdf. 8.00 MB]

 

Filmy instruktażowe − do nauki gry na dzwonkach − materiały do poradnika dla nauczycieli Inspiracje muzyczne. Klasa 2.

WRZESIEŃ

O uśmiechu

Październik

Kolorowa zagadka

Listopad

Sposób na nocne strachy

Piosenka małego patrioty

GRUDZIEŃ

Uroki zimy

Wigilia

STYCZEŃ

Góry mają moc (refren)

Góry mają moc (Całość)

Jak ja się cieszę

LUTY

Bardzo zdrowa piosenka zimowa

MARZEC

Wiosenne święta

KWIECIEŃ

Wiosenna poleczka

Zielony dom

MAJ

Rower

Majówka

CZERWIEC

Przygoda z czytaniem

Piosenka na koniec roku szkolnego

Jeszcze tylko chwilek parę

Klasa 1

Inspiracje muzyczne do podręcznika Nasz elementarz. Klasa 1

 

Wrzesień

No to co?

Właśnie my

W naszej klasie jak w rodzinie

Październik

Lewo, prawo, lewo

Jesienne popołudnie

Listopad

Co to za dzień?

Grudzień

Jam jest dudka

Styczeń

Zimowa jazda

Luty

Zegar i czas

Marzec

Pachnąca wiosna

Kwiecień

Alfabet

Płynie Wisła, płynie

Malowane bajki

Czerwiec

Słoneczne lato