499
Ostatnio ukazały się

Ostatnio ukazały się

Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” powstał z myślą o nauczycielach, którzy w wśród swoich uczniów mają osoby z zespołem Aspergera. Sytuacja taka jest spotykana coraz częściej, gdyż liczba dzieci z taką diagnozą systematycznie rośnie. Do lektury poradnika zapraszamy także dyrektorów placówek oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów, którzy mają pod opieką uczniów z zespołem Aspergera i uczestniczą w organizacji pracy edukacyjno-terapeutycznej. Mamy nadzieję, że publikacja będzie źródłem wielu informacji i inspiracji do codziennej […]

Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu wychowaniu ucznia

Profesor Krystyna Chałas w prezentowanym artykule podejmuje temat roli i realizowania w placówkach programu wychowawczego szkoły – niekiedy będącego jedynie spisem postulatów, który nie przekłada się na rzeczywiste działania. W swych rozważaniach autorka opiera się na doświadczeniach szkół współpracujących z Instytutem Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Procedura Niebieskie Karty w oświacie. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty

Scenariusz stanowi pomoc dydaktyczną dla osób prowadzących szkolenia z zakresu procedury Niebieskich Kart w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych. Autorki omawiają szczegółowo podział zadań pracowników w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia czy podopiecznego oraz sposoby pokonywania ewentualnych trudności podczas wdrażania procedury Niebieskich Kart. Materiał szkoleniowy zawiera również prezentację multimedialną, kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka […]

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną

W publikacji podjęto próbę opisu funkcjonowania uczniów ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną niepełnosprawnością. Zwrócono także uwagę na ważne aspekty pracy edukacyjno-wychowawczej oraz zaprezentowano metody pracy, które mogą być inspiracją dla nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych lub specjalnych i specjalistów z placówek.