Wydział Upowszechniania Zasobów – zadania

Do zadań Wydziału Upowszechniania Zasobów (WUZ) należy w szczególności:

 1. Planowanie strategii informacyjno-promocyjnej Ośrodka.
 2. Realizacja działań informacyjnych poprzez prowadzenie stron internetowych, intranetu, Biuletynu Informacji Publicznej i obsługę kanałów komunikacji z odbiorcami.
 3. Upowszechnianie informacji dotyczącej rezultatów i produktów wypracowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne Ośrodka w zakresie wychowania, kształcenia ogólnego, specjalnego oraz zawodowego i ustawicznego.
 4. Upowszechnianie i promowanie nowatorskich koncepcji oraz innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych stosowanych w polskim systemie oświaty w czasopiśmie internetowym Trendy i wortalu Edukator Zawodowy.
 5. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych,  poprzez  upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych.
 6. Wspieranie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych poprzez tworzenie narzędzi opartych na nowych technologiach oraz zarządzanie platformami kształcenia na odległość.
 7. Wsparcie techniczne innych komórek Ośrodka realizujących zadania z zakresu kształcenia na odległość.
 8. Wsparcie informatyczne innych komórek Ośrodka w utrzymaniu platform i portali edukacyjnych.
 9. Prowadzenie Medioteki Edukacyjnej Ośrodka.
 10. Prowadzenie Internetowego Serwisu Edukacyjnego.
 11. Współudział w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania mediów we współpracy z Rzecznikiem Prasowym.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2017