Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Pedagogicznego (WNP) należy w szczególności:

  1. opracowywanie i modyfikowanie narzędzi nadzoru pedagogicznego;
  2. opracowywanie programów szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizowanie takich szkoleń;
  3. analizowanie i opracowywanie danych dotyczących nadzoru pedagogicznego;
  4. coroczne opracowywanie i przekazywanie Ministrowi informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty;
  5. prowadzenie elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego i administrowanie nią;

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2017