214
Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Platforma Systemu Ewaluacji Oświaty

Odzyskiwanie hasła (samodzielne): Kliknij tutaj, jeśli nie pamiętasz hasła do platformy Odzyskiwanie nazwy użytkownika i hasła, pomoc techniczna dla użytkowników oraz informacja merytoryczna nt. platformy SEO dostępne są pod adresem: http://ticket.npseo.pl:4200/ticket/public Uprzejmie informujemy, że w przypadku ewaluacji lub kontroli prowadzonych w interesujących Państwa szkołach/placówkach, organami właściwymi do udzielania szczegółowych informacji są Kuratoria Oświaty w poszczególnych województwach. Wykaz Kuratoriów Oświaty znajduje się pod tym adresem: https://men.gov.pl/ministerstwo/dla-prasy/kuratoria-oswiaty.html

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Pedagogicznego (WNP) należy w szczególności: opracowywanie i modyfikowanie narzędzi nadzoru pedagogicznego; opracowywanie programów szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz organizowanie takich szkoleń; analizowanie i opracowywanie danych dotyczących nadzoru pedagogicznego; coroczne opracowywanie i przekazywanie Ministrowi informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty; prowadzenie elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego i administrowanie nią;

Wydział Nadzoru Pedagogicznego – kontakt

Kierownik Wydziału Bronisław Boryca bronislaw.boryca@ore.edu.pl tel. 22 345 37 79 Barbara Sikora barbara.sikora@ore.edu.pl tel. 22 345 37 49 Grażyna Antonina Wojszczyk grazyna.wojszczyk@ore.edu.pl tel. 22 345 37 93 Lokalizacja Wydziału: Al. Ujazdowskie 28