171
Wydział Upowszechniania Zasobów

Wydział Upowszechniania Zasobów

Delegacja z Białorusi w ORE

W Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się (12 kwietnia) spotkanie z delegacją nauczycieli z Białorusi, którzy przyjechali do Polski w ramach wizyty studyjnej. Było to kolejne tego typu spotkanie zorganizowane w ostatnich latach przez Białoruskie Stowarzyszenie im. R. Schumana. Promocja oceniania kształtującego. Wsparcie instytucji wdrażającej metodę na Białorusi”, który jest realizowany w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2012.

Konferencja „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”

W polskich szkołach coraz częściej pojawiają się dzieci i młodzież, które wracają z emigracji. Do tej pory jednak niewiele wiadomo na temat trudności, z jakimi się spotykają, czego skutkiem są trudności w udzielaniu im skutecznego wsparcia. W odpowiedzi na tę lukę powstał projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”

Festiwal naukowy ”Pociąg do matematyki”

Celem festiwalu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych i programistycznych, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i logicznego myślenia oraz zapoznanie uczestników z platformami matematyczno-informatycznymi.

II Konferencja i Targi „Edu IT. Nowe Technologie w edukacji”

Czy da się własnoręcznie zbudować komputer i czy Wasi uczniowie już to zrobili? Czy komputerem może zawładnąć tylko mysz i co by było gdyby do komputera wpiąć marchewkę? Po co w szkole nowe technologie i jak sprawić by nowe technologie pomagały w pracy? Jak skutecznie korzystać z cyfrowych narzędzi na lekcjach? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas drugiej edycji Konferencji „Edu IT. Nowe technologie w edukacji”.

Polsko – rumuńska wymiana doświadczeń

1 października gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji delegację z Rumunii ­­– pracowników Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych oraz nauczycieli historii. Nasi goście byli szczególnie zainteresowani podstawą programową dotyczącą nauczania historii. Ewa Bobińska omówiła projekty realizowane przez ORE w ramach nauczania historii najnowszej. Edukację historyczną w polskim systemie edukacji omówiła Barbara Pamrów z Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawiliśmy także różne sposoby na zainteresowanie uczniów historią, przykładowe […]