171
Wydział Upowszechniania Zasobów

Wydział Upowszechniania Zasobów

Laureaci IX edycji konkursu „Polska w NATO – Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat” z wizytą studyjną w Brukseli

W dniach 3-5 września br. 8 laureatów konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Polska w NATO – Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat” wzięło udział w wizycie studyjnej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli oraz w Naczelnym Dowództwie Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie w Mons pod Brukselą. Konkurs realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Akademią Obrony Narodowej, Stałym Przedstawicielstwem RP przy […]

Wizyta studyjna nauczycieli z Gruzji

W dniu 21 sierpnia br. gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji 15-osobową delegację z Gruzji – przedstawicieli władz oświatowych i nauczycieli edukacji obywatelskiej. Wizyta studyjna zorganizowana została przez Fundację Edukacja dla Demokracji jako część projektu „Edukacja obywatelska ze znakiem jakości”, realizowanego i współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. („Wsparcie Demokracji”). W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Fundacji Edukacja dla Demokracji […]

Wizyta nauczycieli z USA w ORE

W dniu 19 lipca 2012 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej „Nauczanie o Holokauście”. Wicedyrektor ORE Pani Marlena Fałkowska przedstawiła Gościom profil działania i misję Ośrodka. Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja Pani Ewy Bobińskiej – koordynatora projektów dotyczących nauczania o historii i kulturze Żydów, która przedstawiła sposób uczenia o Holokauście w polskich szkołach poprzez programy, podręczniki, a także inne […]

Wizyta studyjna w Słowenii

W dniach 27-31 maja br., w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji (Wydziału Projektów) uczestniczyli w wizycie studyjnej w Słowenii.

TRENDY internetowe czasopismo edukacyjne – WUZ

Ukazuje się od 2005 roku jako nowoczesne czasopismo poświęcone polskiej edukacji. Wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli, prezentując nowatorskie teorie i praktyczne rozwiązania oraz europejskie i światowe trendy w dziedzinie efektywnego nauczania i uczenia się. W marcu 2012 r. otrzymało nową szatę graficzną i nowy układ treści. Każdy numer „Trendów” w obecnym wydaniu rozpoczyna Rozmowa z… – wywiad z osobą ważną dla środowiska edukacyjnego. Czytelnik znajdzie też […]

Medioteka Edukacyjna Ośrodka Rozwoju Edukacji

Medioteka Edukacyjna ORE od 1994 roku udostępnia zbiory (książki, czasopisma, multimedia) związane z szeroko pojętym doskonaleniem nauczycieli: wydawnictwa z zakresu pedagogiki, psychologii, metod nauczania, zarządzania, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa i inne; poradniki i przewodniki metodyczne dla nauczycieli; modelowe podręczniki obudowane dydaktycznie; wybrane programy nauczania; wydawnictwa placówek doskonalenia nauczycieli; czasopisma edukacyjne; wybrane pomoce dydaktyczne; opracowania będące efektem programów edukacyjnych realizowanych w ORE, wcześniej w […]

Ulotki ORE

Ulotka ogólna ORE 2018 Informator ORE projekty PO WER 2018 Broszura Euroguidance

Wydział Upowszechniania Zasobów − Kontakt

Kierownik Wydziału Agnieszka Brodowska tel. 22 345 37 33 e-mail: agnieszka.brodowska@ore.edu.pl Zastępca Kierownika Wydziału Łukasz Eisenbart tel. 22 345 37 32 e-mail: lukasz.eisenbart@ore.edu.pl Zespół Komunikacji Społecznej Piotr Czajka tel. 22 345 37 10 e-mail: piotr.czajka@ore.edu.pl Agata Jarnutowska-Wrzodak tel. 22 345 37 03 e-mail: agata.jarnutowska@ore.edu.pl Ewa Jaworska tel. 22 345 37 65 e-mail: ewa.jaworska@ore.edu.pl Monika Pawlewska […]