241
Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych − Kontakt

Kierownik Wydziału Monika Dobrowolska tel. 22 570 83 02 monika.dobrowolska@ore.edu.pl Wioletta Jaskólska tel. 22 570 83 20 wioletta.jaskolska@ore.edu.pl Małgorzata Kummant tel. 22 570 83 20 malgorzata.kummant@ore.edu.pl Jolanta Rafał-Łuniewska tel. 22 570 83 09 jolanta.luniewska@ore.edu.pl Katarzyna Bieńkowska tel. 22 570 83 34 katarzyna.bienkowska@ore.edu.pl   Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46 a

Specjalne Potrzeby Edukacyjne − Akty prawne

Akty prawne powiązane z zagadnieniami, którymi zajmuje się Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017r. poz. 1189); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017r. poz.1575); Rozporządzenie określa kwalifikacje wymagane od nauczycieli na każdym etapie edukacyjnym i specjalistów pracujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych: psychologa, pedagoga, […]