217
Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy – Aktualności

Kurs „Realizacja kształcenia według nowych programów nauczania dla zawodów”

Uczniowie Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy podczas zajęć

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ORE ogłasza rekrutację na szkolenie online „Realizacja kształcenia według nowych programów nauczania dla zawodów”, realizowane na Platformie Edukacyjnej ORE. Zapraszamy nauczycieli z publicznych placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem zawodowym i ustawicznym.

VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

16 marca 2018 r. odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” pod hasłem „Normy w ochronie środowiska”. Patronami konferencji są Minister Edukacji Narodowej i Ministerstwo Środowiska. Wydarzenie organizują Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Nowy atrakcyjne zawód – monter stolarki budowlanej

Od września 2018 r. oferta kształcenia zawodowego rozszerza się o nowy atrakcyjny na rynku pracy zawód – monter stolarki budowlanej. We wrześniu i październiku 2017 r. w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji powołano zespół ekspertów, który opracował projekt podstawy programowej kształcenia dla nowego zawodu monter stolarki budowlanej (symbol cyfrowy 712906). Wprowadzenie tego zawodu do oferty edukacyjnej i klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego[i] […]

VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) wszystkich typów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym proponujemy trzy kategorie wyrazu dla uczniów: komiks, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu. Czytaj więcej