211
Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

Bezpłatne szkolenia dla psychologów i pedagogów

Zapraszamy psychologów i pedagogów, którzy na co dzień realizują zdania związane z diagnozą dzieci i uczniów na bezpłatne szkolenia. Organizatorem jest Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli

W dniach 3–11 grudnia 2018 r. odbędzie się 14 szkoleń dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli (w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów) w zakresie obejmującym zagadnienia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie z zakresu stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA – edukacja włączająca uczniów ze SPE

fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie z zakresu stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA – edukacja włączająca uczniów ze SPE, kierowanym do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenia z wykorzystaniem TUW

Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z wykorzystaniem TUW a rozpoznawanie i rozwijanie zdolności matematyczno-logicznych i przyrodniczych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do rozpoznawania zdolności matematyczno-logicznych oraz przyrodniczych u uczniów oraz prowadzenia procesu wsparcia. Adresatami szkolenia są specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół podstawowych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Planowany termin szkolenia: czerwiec 2016   Diagnoza uzdolnień językowych uczniów z wykorzystaniem Testu Uzdolnień Wielorakich a rozwijanie zainteresowań czytelniczych Celem szkolenia jest […]