392
Szkoła

Szkoła

9 stycznia 2019

Ferie zimowe – o czym pamiętać?

14 stycznia 2019 r. rozpoczęła się pierwsza tura ferii zimowych. Podczas zimowego odpoczynku należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

(więcej…)

14 czerwca 2018

Bezpieczne wakacje

Materiały informacyjne

Bezpieczne wakacje w sieci

Podstawy prawne

Przydatne linki

Ważne telefony

 • 116111.pl – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • 507-832-741 – Wakacyjny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Telefon działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a organizuje go Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton. Prowadzenie Wakacyjnego Telefonu Zaufania wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. Telefon czynny codziennie do 31 sierpnia, w godz. 19-21.
 • 800100100.pl  – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli
 • 112 – Europejski Numer Alarmowy
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
 • 601 100 100 – WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • 601 100 300 / 18 20 63 444 TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • 985 / 601 100 300 GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)
 • Grupy GOPR Beskidzka – 33 82 96 900 Bieszczadzka – 13 46 32 204 Jurajska – 34 31 52 000 Karkonoska – 75 75 24 734 Krynicka – 18 47 77 444
  Podhalańska – 18 26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka – 74 84 23 414
 • 801 199 990 – Narkomania (telefon zaufania Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • 801 889 880 – Uzależnienia behawioralne (Telefon Zaufania Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • 22 628 99 99 – Telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi
 • Kuratoria oświaty

Aplikacje

 • Ratunek – aplikacja umożliwia automatyczne przesłanie SMS z lokalizacją osoby dzwoniącej i kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR i na obszarach wodnych, czyli WOPR i MOPR.
 • Pierwsza pomoc – aplikacja powstała przy współpracy ORANGELUX MED. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów z aplikacjami oraz wysyłając bezpłatny sms o treści POMOC na numer 80888.
  aplikacja do ściągnięcia: na iOS, na Android, na Windows Phone

Filmy

11 stycznia 2018

Piosenki dla klasy pierwszej

Zaproponowane piosenki odnoszą się do treści zawartych w Naszym elementarzu, a także do kalendarza roku szkolnego. Są dostosowane do możliwości wokalnych i predyspozycji muzycznych sześciolatków. Każda z nich ma dwie wersje: wokalno-instrumentalną, którą można wykorzystać zarówno do demonstracji, jak i do zabaw ruchowych, oraz instrumentalną, będącą atrakcyjnym, profesjonalnym akompaniamentem do wykorzystania podczas utrwalenia nauczonej piosenki lub jej prezentacji na klasowych bądź szkolnych uroczystościach. Piosenki w wersjach wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych to pliki w formacie mp3, natomiast teksty piosenek oraz zapisy nutowe – w formacie PDF.

(więcej…)

11 stycznia 2018

I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

21 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców, której organizatorami byli: Fundacja „Rodzice Szkole”, Minister Edukacji Narodowej i Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wzięli w niej udział przedstawiciele ponad 200 rad rodziców z: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wszystkich rejonów Polski reprezentujący małe gminy, średnie miasta i wielkie wojewódzkie metropolie.

Uczestnikami konferencji byli również Kuratorzy Oświaty, reprezentanci  samorządów terytorialnych i instytucji oświatowych (m. in. Ośrodka Rozwoju Edukacji i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), a także współpracujące z Fundacją „Rodzice Szkole”, organizacje pozarządowe i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.

Uczestnicy spotkania przyjęli dwa dokumenty:  Stanowisko I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców (PDF, 94,3 KB), dotyczące wzajemnych relacji rad rodziców z różnymi organami władzy publicznej oraz Deklarację w sprawie powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców (DOC, 25,0 KB).

Więcej informacji o I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców na stronie Fundacji „Rodzice Szkole”

kartki z kalendarza
30 sierpnia 2017

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych2 września 2019 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 1. Zimowa przerwa świąteczna23–31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 1. Ferie zimowe
 • 13–26 stycznia 2020 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 20 stycznia – 2 lutego 2020 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 27 stycznia – 9 lutego 2020 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 10–23 lutego 2020 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Wiosenna przerwa świąteczna – 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. (pdf. 912 KB).
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.poz. 1481)

Termin główny
(w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym)

 • język polski – 21 kwietnia 2020 r.
 • matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 • język polski – 8 stycznia 2020 r.
 • matematyka – 9 stycznia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 10 stycznia 2020 r.

Termin dodatkowy

(w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym)

 • język polski – 1 czerwca 2020 r.
 • matematyka – 2 czerwca 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r.

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 • język polski – 21 kwietnia 2020 r.
 • matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. (pdf. 912 KB).
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.poz. 1481)

Termin główny

 • część humanistyczna – 8 stycznia 2020 r.
 • część matematyczno-przyrodnicza – 9 stycznia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 10 stycznia 2020 r.

Termin dodatkowy

 • część humanistyczna – 21 kwietnia 2020 r.
 • część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

(z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9), w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września – 24 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych (w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – 3 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – 31 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.); § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin maturalny
Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. (pdf. 912 KB)
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.poz. 1481)

Termin główny
dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego

 • od 7 do 22 maja 2020 r. – język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski
 • od 4 do 22 maja 2020 r. – języki obce nowożytne

Część pisemna egzaminu maturalnego

Termin dodatkowy
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego

 • od 1 do 6 czerwca – język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

Część pisemna egzaminu maturalnego

Termin poprawkowy
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

Część pisemna egzaminu maturalnego

 • 25 sierpnia 2020 r.

Część ustna egzaminu maturalnego

 • 24–25 sierpnia 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie  (pdf. 701 KB)

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.)

Sesja 1. 2020 Zima (styczeń – luty 2020)

 • część pisemna – 10 stycznia 2020 r.
 • część praktyczna (Model „d”) – 9 stycznia 2020 r.
 • cześć praktyczna (Model „w”, „wk” i „dk) – od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r.

Sesja 2. 2020 Lato (czerwiec  – lipiec 2020)

 • część pisemna – 23 czerwca 2020 r.
 • część praktyczna (Model „d”) – 22 czerwca 2020 r.
 • cześć praktyczna (Model „w”, „wk” i „dk) – od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r.

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji:Z.22, MS.20orazZ.23, MS.21(technik pożarnictwa; 2020 Czerwiec)

(Z.22, MS.20)

 • część pisemna – 2 czerwca 2020 r.
 • cześć praktyczna  – od 8 czerwca do 27 czerwca 2020 r. (model „w”)

Z.23, MS.21

 • część pisemna – 3 czerwca 2020 r.
 • cześć praktyczna  – 4 czerwca 2020 r.(model „d”)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie – 27czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – www.gov.pl/web/edukacja
Centralna Komisja Egzaminacyjna – cke.gov.pl