494
Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Samorządowe przykłady dobrych praktyk – poszukujemy autorów

Tworzenie nowoczesnej edukacji na poziomie jednostki samorządu terytorialnego wymaga uruchamiania we wszystkich obszarach jej funkcjonowania procesu ciągłych udoskonaleń i innowacji. Innowacja w tym przypadku, polega na tworzeniu nowej, wartościowej praktyki, która zostaje wdrożona jako usprawnienie dotychczasowych działań.

Aplikacja do prognozowania demograficznego dla JST – uaktualniona

Zachęcamy samorządowców do korzystania z uaktualnionej wersji aplikacji do prognozowania demograficznego zapotrzebowania na usługi edukacyjne przedszkolne i szkolne na lata 2012–2030. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna pod adresem: www.prognozademograficzna.ore.edu.pl.

Edukacja włączająca – rekomendacje samorządowców

z

W dniach 30–31 października 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się dwudniowe spotkanie konsultacyjne dla samorządowców zorganizowane we współpracy z Departamentem Wychowania i Kształcenia Integracyjnego oraz Departamentem Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). Było ono poświęcone wypracowaniu rekomendacji do wdrożenia edukacji włączającej w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Szkolenie „Prognozowane zmiany demograficzne z perspektywy budowania strategii oświatowych w samorządach”

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w Ośrodku Rozwoju Edukacji (Al. Ujazdowskie 28, sala 301, II piętro) 5 grudnia 2018 r. w godzinach 11.00–16.00. Szkolenie dotyczyć będzie wykorzystania prognozy demograficznej do budowania lokalnych polityk oświatowych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST).