160
Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Poszukujemy ekspertów do opracowania 20 ramowych programów szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują 20 ramowych programów szkoleń oraz przeprowadzą zajęcia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Tematyka szkoleń dotyczy kształcenia wybranych kompetencji kluczowych uczniów. 

Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów − projekt PO WER

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2016 do lutego 2018 roku.  Jego celem jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.