160
Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Dołącz do ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału w ogólnopolskich sieciach współpracy i samokształcenia. Celem spotkań jest przygotowanie pracowników systemu edukacji do wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. UWAGA! W niektórych sieciach są jeszcze wolne miejsca. W związku z tym nabór pozostawiamy otwarty do momentu zapełnienia się grup, nie dłużej jednak niż do 18 grudnia 2016 r. Sieci nr 1, 7 uległy drobnym […]

Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów?

Na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy szkolenia, które odbyło się w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania szkół …„. Od lipca do października ponad 200 pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów w czasie spotkań stacjonarnych i zajęć e-learningowych zgłębiało temat związany z kompetencjami kluczowymi uczniów. 

Konsultacje społeczne programów szkoleń – wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Informujemy, że w związku z realizacją przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych, eksperci opracowali 20 ramowych programów szkoleń dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Szkolenie pt. Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?

Rekrutacja na szkolenie została zakończona. Szkolenie jest adresowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradców metodycznych. Uczestnikami szkolenia są osoby, które w czerwcu otrzymały potwierdzenie zakwalifikowania wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi. Zajęcia organizowane będą w formule blended learning. 4 lipca, o godzinie 17:00 rusza kurs e-learningowy. Więcej informacji o szkoleniu pt. Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Poszukujemy 10 trenerów do przeprowadzenia szkolenia

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 10 trenerów do prowadzenia szkolenia, dotyczącego wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, adresowanego do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty.  UWAGA! Termin składania ofert przedłużony do 12.06.2016 r.