160
Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Wspomaganie szkół w rozwoju – Aktualności

Poszukujemy redaktorów merytorycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje redaktorów merytorycznych materiałów szkoleniowych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (matematyczno-przyrodniczych, porozumiewanie się w językach obcych, umiejętności uczenia się, informatycznych oraz kształtowania postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 lutego 2017

Zapraszamy do nowych sieci

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału w dwóch nowych ogólnopolskich sieciach współpracy i samokształcenia. Celem spotkań jest przygotowanie pracowników systemu edukacji do wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Uwaga! Do dnia 14 lutego wydłużony został termin naboru do ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia pn. „Wspomaganie pracy szkoły w zakresie pracy z uczniem władającym językiem polskim w stopniu […]

Ostatnie wolne miejsca w sieciach!

Zamknęliśmy formularze rekrutacyjne, ale nie zablokowaliśmy naboru do Ogólnopolskich Sieci Współpracy. Do końca stycznia istnieje możliwość dołączenia do niektórych sieci (listę sieci i nazwiska koordynatorów znajdują się w dalszej części informacji). Z uwagi ograniczoną pulę miejsc, zapisy prowadzone będą bezpośrednio u koordynatorów. 

Poszukujemy autorów materiałów służących wspomaganiu szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów do opracowania materiałów pomocniczych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju  kompetencji kluczowych uczniów. UWAGA!Informujemy, że zamówienie zostało unieważnione. Powodem unieważnienia jest błąd rachunkowy w punktacji w kryterium „Doświadczenie”. Ogłoszenie zostało opublikowane ponownie. Nowy termin zgłoszenia upływa 14.12.2016 r.