498
Aktualności – Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap 2

Aktualności – Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap 2

Zapytanie ofertowe na czterech ekspertów ds. tworzenia map modułów – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Przedmiotem aktualnego zamówienia jest opracowanie przykładowych map modułów, będących podstawą do utworzenia modułowych e-podręczników do 4 przedmiotów (do każdego przedmiotu zostanie wybrany jeden ekspert): wiedza o społeczeństwie, filozofia, muzyka, historia muzyki. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Ofertę należy złożyć w formie skanu/ pisemnej w miejscu i czasie na adres magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl do dnia 26 listopada 2018 (do godziny 23:59).  

Konkurs pn. E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym

W dniu 28 września 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiła konkurs pn.  E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym.