530AAAAA
Aktualności – Szkolenia i Doradztwo dla Poradni

Aktualności – Szkolenia i Doradztwo dla Poradni

Poszukujemy ekspertów zewnętrznych

Baner szkolenia i doradztwo dla poradni

Poszukujemy ekspertów do opracowania modelu szkolenia i doradztwa w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 3 grup pracowników, tj. modelu szkoleń i doradztwa dla: 1) pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, 2) pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego, 3) pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli. Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.