141
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i oświatą w szczególności z placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, szkół i placówek zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. 

Konsultacje społeczne – standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Materiał [1] prezentujący wypracowane w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z opisami dotyczącymi proponowanych kierunków zmian w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przekazujemy na ręce pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Materiał stanowi podsumowanie prac prowadzonych przez ekspertów w zakresie dotyczącym standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

Czy potrzebny jest nowy podział zadań między poradnią a szkołą w procesie diagnozy i wsparcia ucznia? W jakich obszarach istnieje zapotrzebowanie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na nowe narzędzia diagnostyczne? W jaki sposób skuteczniej wdrażać założenia diagnozy funkcjonalnej w środowisku uczniów i uczennic polskich szkół? Poszukiwanie odpowiedzi na te i inne pytania z obszaru funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych było przedmiotem spotkań informacyjno-konsultacyjnych prowadzonych w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

Konferencja „Efektywna edukacja włączająca” – transmisja on-line

7 października 2016 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbędzie się międzynarodowa konferencja „Efektywna edukacja włączająca” z udziałem ekspertów Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk służących wysokiej efektywności kształcenia wszystkich uczniów w edukacji włączającej – zarówno uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i ich pełnosprawnych rówieśników.