141
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – Aktualności

Sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

We wrześniu ruszyło 10 sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. W spotkaniach stacjonarnych zorganizowanych w Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Warszawie wzięło udział 100 osób. Aktualnie rozpoczyna się praca na platformie.

Rozpoczęliśmy szkolenia adresowane do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Informujemy, że rozpoczęliśmy szkolenia adresowane do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz standardów pracy PPP.

Narzędzia do badania poziomu emocjonalno-społecznego TROS-KA

ORE planuje dodruk zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA). W tym celu prosimy poradnie o wysłanie informacji o zapotrzebowaniu za pomocą formularza. Formularz zapotrzebowania prosimy wysłać na adres: diagnoza.poradnie@ore.edu.pl Załączniki: Formularz zapotrzebowania na zestaw TROSKA

Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację uczestników dwudniowego szkolenia adresowanego do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP). Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz standardów pracy PPP.

Rekrutacja koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Colleagues attending seminars and business meetings in company office

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.