502
Doskonalenie Ekspertów

Doskonalenie Ekspertów

18 lutego 2020

Kurs doskonalący dla Ekspertów – 2020

Rozpoczynamy rekrutację na kurs Zmiany w systemie awansu zawodowego.

Adresatem kursu są eksperci znajdujący się na liście ekspertów prowadzonej przez MEN, którzy nie brali udziału w kursie „Zmiany w systemie awansu zawodowego” realizowanym w 2019 r.

Kurs jest prowadzony w formie zdalnej na platformie Moodle (ekspert.ore.edu.pl) i trwa 4 tygodnie.

Szkolenie e-learningowe odbędzie się w dwóch 25-osobowych grupach w terminie:

 • 15 kwietnia 2020 r. – 12 maja 2020 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji na kurs, należy:

 1. Zalogować się na swoje konto na stronie ekspert.ore.edu.pl
 2. Zapisać się na stronie rekrutacji – link do rekrutacji. Rejestracja trwa od 17 marca (godz. 12.00) do 6 kwietnia 2020 r. (godz. 22.00).

Spośród zapisanych (na stronie rekrutacji ) osób zostaną wybrani uczestnicy kursu, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

 • spełnienie warunków formalnych (Ekspert znajdujący się na liście ekspertów),
 • kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby, które wezmą udział w rekrutacji na kurs, otrzymają do dnia 14 kwietnia 2020 r., e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji na kurs, proszę o wiadomość. Adres mailowy oraz telefon znajdą Państwo w kontaktach.

 

24 maja 2019

Ekspert – kontakt

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego
Rekrutacja uczestników na kurs doskonalący
Andrzej Brzozowski
tel. 22 345 37 13
e-mail: ekspert@ore.edu.pl

Pomoc techniczna
Mateusz Fijołek
e-mail: mateusz.fijolek@ore.edu.pl

24 maja 2019

Ekspert – Akty prawne

W niżej zamieszczonych aktach prawnych znajdują się przepisy dotyczące:

 • awansu zawodowego nauczyciela;
 • ekspertów komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej;
 • szkolenia kandydatów na ekspertów;
 • procedury wpisu na listę ekspertów prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • oceny pracy nauczycieli.

Wykaz aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574)
 5. Rozporządzenie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz.U. z 2013 r. poz. 354 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133)
24 maja 2019

Baza osób oczekujących na szkolenie

Baza zawiera konta zarejestrowanych użytkowników, którzy chcieliby wziąć udział w szkoleniu kandydatów na ekspertów. Część z nich ukończyła to szkolenie i znalazła się na liście ekspertów prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Właśnie do tych osób kierujemy poniższe informacje.

Wszyscy, którzy przed 3 lipca 2017 r. zapisali się do bazy osób oczekujących na szkolenie, 16 listopada 2018 r. otrzymali e-mail z informacją (instrukcją), jak należy zalogować się w nowej bazie.

Nowa baza osób oczekujących na szkolenie jest dostosowana do obowiązujących przepisów.

Tylko eksperci z listy ekspertów, którzy zalogują się do nowej bazy osób oczekujących na szkolenie oraz uzupełnią dane, będą mogli brać udział w rekrutacji na kurs „Zmiany w systemie awansu zawodowego” zaplanowany w 2020 r.

Eksperci, którzy byli zapisani w starej bazie przed 3 lipca 2017 r., mogą aktualizować swoje dane znajdujące się w bazie osób oczekujących na szkolenie zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Logowanie do bazy osób oczekujących
Zmiany w swoim profilu
Odzyskiwanie hasła
Usunięcie swojego konta

Logowanie do bazy osób oczekujących

Aby zalogować się do bazy osób oczekujących na szkolenie, należy:

 1. Wejść na stronę logowania.
 2. W polu „Nazwa użytkownika / e-mail” wpisać adres e-mail wykorzystany podczas rejestracji do bazy osób oczekujących.
 3. W polu „Hasło” wpisać aktualne hasło.
 4. Kliknąć „ZALOGUJ SIĘ”.

Najczęściej występujący problem – niewłaściwa nazwa użytkownika lub hasło

Prosimy upewnić się, czy wprowadzone dane są poprawne. Podobny komunikat pojawia się, jeśli po rejestracji konto nie zostało aktywowane za pomocą przesłanego linku.

Odzyskiwanie hasła

Aby odzyskać hasło, należy:

 1. Wejść na stronę umożliwiającą zresetowanie hasła.
 2. W formularzu wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto, i kliknąć „WYSZUKAJ”. Pojawi się komunikat, że na podany adres został wysłany e-mail.
 3. Po kilku minutach sprawdzić swoją skrzynkę e-mailową. Przesłana wiadomość będzie zawierała link, który należy kliknąć, aby zmienić hasło. Po kliknięciu w link lub przeklejeniu go do przeglądarki należy dwukrotnie wpisać nowe hasło.
 4. Zaakceptować nowe hasło. Użytkownik zostanie przekierowany do serwisu.

Najczęściej występujący problem – brak wiadomości z linkiem do zmiany hasła

Jeśli w ciągu kilkunastu minut od wypełnienia formularza nie pojawi się wiadomość potwierdzająca rejestrację, w pierwszej kolejności prosimy sprawdzić folder spam, wiadomości śmieci itp. Jeśli wiadomość się nie odnalazła, prosimy o kontakt z administratorem systemu – e-mail: mateusz.fijolek@ore.edu.pl.

Usunięcie swojego konta

Aby usunąć swoje konto, należy:

 1. Zalogować się do systemu (patrz: Logowanie do bazy osób oczekujących).
 2. Przejść do profilu użytkownika (w prawym górnym rogu należy kliknąć swoje imię i nazwisko, a następnie z menu wybrać „Profil”).
 3. Na stronie kliknąć „Usuń moje konto”.
 4. W formularzu na kolejnym ekranie wybrać „Usuń moje dane prywatne”. Można też dodać (nieobowiązkowo) komentarz do żądania.
 5. Kliknąć „Zapisz zmiany”. Administrator otrzyma żądanie i konto zostanie usunięte.