9
Aktualności

Aktualności

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o zmianie przepisów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. – Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. […]

Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dziś, 17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.

Współpraca z Europejską Siecią Praktykantów (EAN)

Europejska Sieć Praktykantów (EAN) to sieć praktykantów, organizacji młodzieżowych i innych organów związanych ze stażami na poziomie europejskim. EAN został utworzony w 2017 r., w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu związanego z kształceniem i szkoleniem zawodowym, a w szczególności w zakresie przygotowania zawodowego. Europejska Siec Praktykantów obejmuje działania na poziomie osób indywidualnych, organizacji krajowych jak i organizacji i sieci europejskich. Obecnie Europejska Sieć Praktykantów poszukuje nowych członków do współpracy w obszarze szkolnictwa […]