Oferta doskonalenia Wydziału Innowacji i Rozwoju

 

Lp. Nazwa zadania Forma realizacji Adresat Termin realizacji
1 Szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli (cz.2) szkolenie stacjonarne NAUCZYCIELE XII.2020
VI.2021
2 Szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli (cz.1) szkolenie online NAUCZYCIELE III kwartał 2020

II kwartał 2021

3 Zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli szkolenie online EKSPERCI DS.AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI IV kwartał 2020

I kwartał 2021

4 ABC doradcy metodycznego szkolenie online PDN-NOWO POWOŁANI DORADCY METODYCZNI zadanie realizowane w roku szkolnym 2020/2021
5 Przeszkolenie kadry placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. szkolenia PDN I BP III kwartał 2021
6 Współpraca ORE z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie integracji działań na rzecz systemu doskonalenia nauczycieli. seminarium DYREKTORZY PDN III kwartał 2020

II kwartał 2021

7 Współpraca ORE z bibliotekami pedagogicznymi w zakresie realizacji ich zadań statutowych seminarium DYREKTORZY BP III kwartał 2020
8 Opracowanie ramowych programów szkoleń dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych wraz z pakietami szkoleń zawierającymi w szczególności scenariusze zajęć, materiały dydaktyczne itp. publikacje elektroniczne PDN I BP I kwartał 2021
9 Opracowanie koncepcji merytorycznej wsparcia szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej oraz roli placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w procesie wsparcia. publikacja elektroniczna PDN I BP IV kwartał 2020

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2020